Bieten

Bieten worden gezaaid met twee 12-rijige zaaimachines. Hiermee kunnen wij in korte tijd een groot areaal zaaien. Ook is het mogelijk om voederbieten te zaaien. Hiervoor gebruiken wij een 6-rijige zaaimachine.