Maïs

Maïs zaaien gebeurt met twee 6-rijige machines. Rijbemesting vind plaats in de vorm van toevoeging van kunstmest.

Voordelen van deze zaaimachines:

  • Schijfkouters op zaai- en kunstmestkouters zodat altijd op de vaste grond, egaal en op de juiste diepte gezaaid wordt.
  • Aandrukwieltjes die op het maïszaad drukken zodat het zaad goed aangesloten ligt.
  • Controlemonitor voor het controleren van de juiste werking.
  • Afzonderlijk uitschakelbare zaaielementen waardoor dubbelzaai zo goed als uitgesloten is. 

Tevens levering van maïszaad en kunstmest.