Chemisch

Het bestrijden van onkruiden in grasland, granen, aardappelen, maïs en bieten. De trekkers zijn hierbij uitgerust met GPS-ontvanger, waardoor perfecte aansluiting van de spuitbanen plaatsvindt. Men kan beschikken over een getrokken veldspuit (werkbreedte 27 mtr.) alsmede over een gedragen spuit (werkbreedte 18 mtr.).

Daarnaast vindt onkruidbestrijding plaats op parkeerplaatsen, bedrijventerreinen en in het openbaar groen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een biologisch afbreekbaar middel welk geen schade voor het milieu oplevert.