Mechanisch

In de teelt van bieten, chichorei en andere gewassen (op een rij-afstand van 50 cm.) kan een mechanische schoffelbewerking met 6m. brede schoffelmachine plaatsvinden. Hiermee kan een bespuitingsbeurt bespaard worden.

Tevens de mogelijkheid tot wiedeggen van o.a. maïspercelen. Ondanks het ontbreken van de verplichting (voorheen onderdeel uitmakende van de MacSherry-premie) deze bewerking uit te voeren kan hiermee een bespuitingsbeurt bespaard worden.