Overig

Diverse werkzaamheden met mini-shovel, speciaal voor moeilijk bereikbare plaatsen, waaronder:

  • diverse opruimwerkzaamheden
  • aan-/afvoer grofverharding
  • aan-/afvoer zand/grind/teelaarde