Gras harken

Gras harken met een dubbele hark met middenafleg. Hierdoor wordt het gras los tegen mekaar aangeharkt. De brede maar vooral "luchtige" banen die zo ontstaan zijn ideaal voor zowel hakselen alsmede oprapen.