Waterpoelen

Het ontgraven van waterpoelen ten behoeve van kikkers, reptielen en amfibiën. Afvoer van vrijkomende grond.