Nat najaar (15 november 2010)

Door de aanhoudende regen van de afgelopen maanden zijn her en der nog vrij veel gewassen op het veld blijven staan die niet konden geoogst worden. Met de felle regens van dit weekend erbovenop zijn vochtgevoelige gewassen die zich nog in de grond bevinden wellicht definitief verloren”.

De problemen zijn niet alleen het gevolg van de huidige regenbuien. Zowel augustus, september als oktober waren kletsnat. Aardappelen worden normaliter in september gerooid, op tal van plaatsen staan er echter nog steeds aardappelen in de grond. Soms konden percelen aardappelen niet gerooid worden omdat ze inmiddels rot geworden zijn. Op andere plaatsen is de draagkracht van de grond onvoldoende om er met machines actief te zijn.

In onze regio en voor onze werkzaamheden valt het relatief mee. Alle snijmaïs is in de kuil en, op enkele lokale problemen met de draagkracht na, voorspoedig verlopen. Ook de oogst van korrelmaïs gaat voorspoedig, alhoewel deze als gevolg van de genoemde felle regenval (lokaal 65 mm in 24 uur) even stil ligt. Datzelfde geldt voor het rooien van de suikerbieten. De telers willen zo snel als mogelijk de bieten gaan rooien, naar verwachting kan dat in de loop van de week weer op de hoger gelegen percelen.

 

Onderstaand enkele impressies van een gebrek aan draagkracht tijdens de oogst en andere werkzaamheden.